Istnieją różne rodzaje własności. Można powiedzieć, że każdy dorosły człowiek posiada jakąś własność. Mamy na przykład nieruchomości budowlane. Wszelka architektura budowlana zaliczana jest do jednego z rodzajów własności. Innymi poza budowlanymi i lokalowymi rodzajami własności są nieruchomości gruntowe. Takim szczególnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Pojęcie obejmuje dość szerokie aspekty i dlatego istnieje wiele rozbieżności w tej kwestii. Mamy nieruchomość gruntową, budowlaną, lokalową, leśną. Własność musi posiadać akt prawny i dlatego podstawowe kwestie prawne użytkowania reguluje kodeks cywilny, oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Gdy posiadamy dobra majątkowe w ruchomej postaci, to podczas sprzedaży, lub darowizny nie obligują nas takie postanowienia, jak w przypadku sprzedania, lub obdarowania innych majątkiem stałym. W tym drugim przypadku wymaga się zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Prawo odnosi się do polskich obywateli. Zupełnie inne dotyczy obcokrajowców chcących nabyć w Polsce własność nieruchomą.