Nieruchomości to dość obszerne pojęcie, które dzieli się na kilka rodzajów. Jedną z ciekawszych typów są nieruchomości gruntowe, które wedle polskiego prawa stanowią odrębny przedmiot własności. Nieruchomość gruntowa przez przeznaczona jest w głównej mierze do użytku rolnego. Może ona składać się zarówno z jednej jak i z kilku działek gruntu. Co to oznacza? Wedle zapisów znajdujących się w kodeksie cywilnym, nieruchomość gruntowa może składać się z kilku działek ewidencyjnych, które są od siebie oddzielone. Muszą być jednak własnością jednej osoby lub kilku osób. Muszą one być wpisane do księgi wieczystej.  Nieruchomości gruntowe można podzielić na grunty rolne oraz grunty nierolnicze. W przypadku gruntów rolnych ich głównym przeznaczeniem jest wykorzystanie ich do prowadzenia działalności wytwórczej. Służy ona do prowadzenia wszelkich działań związanych z produkcją roślinną oraz zwierzęcą. Najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości gruntowych znaleźć można w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W rozumieniu kodeksu cywilnego grunt jest uznawany za rodzaj nieruchomości, o czym niewiele osób wie.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.