Skup nieruchomości to usługa polegająca na kupowaniu nieruchomości od właścicieli, którzy chcą szybko i bezproblemowo sprzedać swoją nieruchomość. Skupy nieruchomości działają jako pośrednicy między sprzedającymi a kupującymi, oferując sprzedającym szybką gotówkę za ich nieruchomość, a kupującym – możliwość zakupu nieruchomości bez konieczności przechodzenia przez długie i czasochłonne procesy związane z zakupem nieruchomości.

Proces skupu nieruchomości jest dość prosty. Właściciel nieruchomości kontaktuje się z firmą skupującą nieruchomości, która przeprowadza wstępną wycenę nieruchomości. Jeśli właściciel jest zainteresowany sprzedażą, firma skupująca nieruchomości przeprowadza dokładne oględziny nieruchomości i przedstawia ofertę zakupu. Jeśli właściciel zgadza się na cenę, firma skupująca nieruchomości szybko przygotowuje dokumenty i przeprowadza transakcję.

Jedną z głównych zalet skupu nieruchomości jest szybkość transakcji. Właściciele nieruchomości mogą sprzedać swoją nieruchomość w ciągu kilku dni lub tygodni, bez konieczności czekania na znalezienie odpowiedniego kupca. Skupy nieruchomości również oferują właścicielom nieruchomości możliwość sprzedaży ich nieruchomości bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z jej sprzedażą, takich jak opłaty za pośrednictwo czy koszty remontów czy przygotowania nieruchomości do sprzedaży.