Szczęśliwi Ci, którzy działkę pod budowę odziedziczyli por rodzicach bądź bliskiej rodzinie. Zdecydowana większość osób, chcących wybudować swój dom, muszą szukać działki na własną rękę. Gdy wreszcie upatrzymy działkę naszych marzeń, sprawdźmy wszelkie formalności z nią związane, nie tylko zapisy w księdze wieczystej. Należy przede wszystkim sprawdzić w urzędzie gminy, ewentualne plany zagospodarowania przestrzennego. Dopiero wtedy będziemy mogli zacząć budowę domu, a przede wszystkim zakupu działki. O ile oczywiście wszystko w tych papierach jest w porządku. Warto tez sprawdzić plany zagospodarowania z innego względu. Dzięki temu dowiemy się dokładnie czy na terenie, na którym chcemy zamieszkać nie jest planowana inwestycja, zakłócająca nasz przyszły spokój. Na przykład trasa szybkiego ruchu. W takim wypadku,jeszcze przed dokonaniem transkacji będzie można wycofać się z inwestycji. Swoją drogą nie wszystkie informacje o planowanych inwestycjach umieszcza się na planach miasta. W takim wypadku lepiej zasięgnąć języka u źródła i popytać sąsiadów o ewentualnych budowach.