Wszystko co otacza człowieka składa się z obszaru zwanego gruntem, a także mieszkań, domów i budynków użyteczności publicznej, czyli jest to tak zwana architektura. Już prawo rzymskie znało pojęcie nieruchomości. W Rzymie mianem tym określano grunt i wszystko, co się na nim znajduje. Z biegiem lat uznano, że do nieruchomości należy nie tylko to, co znajduje się nad ziemią, lecz również to, co znajduje się pod ziemią, a więc wszelkiego rodzaju dobra naturalne. Podobnie, jak w prawie rzymskim tak i w Kodeksie Napoleońskim znane było pojęcie własności. Tam dzielono je na kilka grup: nieruchomości z natury, nieruchomości z przeznaczenia i nieruchomości z przedmiotu. W prawie polskim określenie, czyli definicja nieruchomości opisana jest w ustawach i przepisach. A szczególnie w Kodeksie Cywilnym. Jedna z podstawowych i najważniejszych nieruchomości, czyli grunt cieszy się coraz większym powodzeniem, gdyż wraz z rozwojem gospodarczym w naszym kraju istnieje zapotrzebowanie na nieruchomość obszarową. Prognozy perspektywiczne wskazują, iż cena gruntu będzie posiadać wciąż tendencję zwyżkową.