Nieruchomości gruntowe to część powierzchni ziemi. Jest ona uznawana za odrębny przedmiot własności. Ujęcie prawne dotyczące nieruchomości gruntowych zostały dokładnie opisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W rozumieniu kodeksu cywilnego grunt należy do jednego z rodzajów nieruchomości, co oznacza, że jest uznawana za rzecz. Budynki, które na stałe związane są z gruntem należą do części składowych gruntu. Obecnie nieruchomości gruntowe można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są grunty rolne. Ich cechą charakterystyczną jest szczególne zastosowanie. Grunty tego typu wykorzystywane są do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej. Drugim rodzajem nieruchomości są nieruchomości nierolnicze. Nieruchomość może się składać z jednej lub kilku działek. Wbrew pozorom pod pojęciem nieruchomości kryje się nie tylko ciągła część powierzchni ziemskiej. Pod tym zapisem należy rozumieć to, że nieruchomości mogą się składać z kilku działek ewidencyjnych, które są od siebie oddzielone.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.