Każdy z nas kiedyś chciał być twórcą czegoś wielkiego, co budziłoby szacunek u każdego, kto by się spotkał z naszym dziełem. Podobną pracę, z punktu widzenia zwykłego człowieka, wykonują inżynierzy z zakresu budownictwa, z których pomocą powstają nowe budynki, a projekty stają się elementem życie codziennego. Jednak błędnie inżyniera budownictwa kojarzy się z architektem, który zajmuje się zaprojektowaniem budowli od strony wizualnej, estetycznej w najdrobniejszych szczegółach. Taki gotowy projekt trafia w ręce inżyniera, który ustala materiały, z których wybudowany zostanie budynek, projektuje konstrukcje budynku i inne elementy niezbędne do zrealizowania projektu. Inżynier budownictwa jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zarówno pracowników budowlanych, których sam dobiera, jak i przyszłych użytkowników budynku, uwzględniając przy tym wszelkie przepisy, normy i wymogi obowiązujące w danym państwie. W tym zawodzie niezbędne jest poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i zaufanie do innych współpracowników. Branża budowlana to sztuka, jaką trzeba potrafić kultywować. Nie każdy przypisze się na budowlańca jak i nie każdy przypisze się na lekarza. Usługi budowlane to biegłość i projektant nie może się podobnie jak doktor pomylić, bo ktoś zdoła przepłacić jego błąd zdrowiem.