Wartość nieruchomości to szacowana cena, za jaką można nabyć lub sprzedać nieruchomość. Jest to najbardziej prawdopodobna cena, która jest najbardziej miarodajna. Określenie ceny nieruchomości jest bardzo trudnym zadaniem. Podejmują się go specjaliści, którymi są rzeczoznawcy majątkowi. Ocena wartości jest złożonym procesem, który nazywany jest wyceną nieruchomości. Wartość nieruchomości ma jeszcze drugie, bardziej potoczne znaczenie. Oznacza ona cenę, za jaką nabywca jest gotowy kupić nieruchomość. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dywersyfikuje wartość nieruchomości. Wyszczególniona jest tutaj wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa oraz wartość katastralną. Ta ostatnia to wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Jest ona bardzo zbliżona do wartości rynkowej. Sposób ustalania wartości katastralnej reguluje ustawa o działalności nieruchomościami. Jest to obszerny dokument, który reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z nieruchomościami oraz wszystkimi innymi zagadnieniami, które są z nimi powiązane.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.