Inspektor nadzoru budowlanego to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem prac budowlanych na terenie swojego powiatu lub miasta. Inspektor nadzoru w Zielonej Górze jest odpowiedzialny za to, aby prace budowlane były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa, a także aby budynki i obiekty były zgodne z projektem i pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru ma również obowiązek kontrolowania, czy prace budowlane są wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, czy są one zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i czy są one przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Inspektor nadzoru w Zielonej Górze ma również obowiązek wydawania decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, czy też decyzja o rozbiórce budynku.

Inspektor nadzoru jest również odpowiedzialny za wydawanie opinii technicznych dotyczących projektów budowlanych, a także za udzielanie porad technicznych inwestorom i wykonawcom.

Inspektor nadzoru w Zielonej Górze jest ważną osobą dla każdego inwestora, ponieważ to on odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie prac budowlanych, a także za bezpieczeństwo i prawidłowość budynku po jego wybudowaniu. Dlatego ważne jest, aby każdy inwestor miał kontakt z inspektorem nadzoru i aby przestrzegał jego zaleceń i wskazówek.