Każdy z nas pamięta doskonale spór jaki toczyli między sobą dwaj odwieczni wrogowie w postaci Kargula i Pawlaka. Spór dotyczyły ich ziemi, jeszcze na terenach utraconych z kresów Wschodnich. Przedmiotem sporu były trzy palce ziemi, utracone na rzecz Kargula przez Pawlaka. Oczywiście przedstawiona sytuacja w wykonaniu tych bohaterów jest nieco przejaskrawiona, jednak w rzeczywistości w naszym otoczeniu, również możemy odnaleźć spory o ziemie. Eskalacja takiego konfliktu może zatruć życie na wiele lat. Lepiej zatem od razu wszelkie spory uciąć na początku i przejść do dokładnego ustalenia powierzchni naszej działki w drodze postępowania administracyjnego. Składamy wniosek w odpowiednim nam urzędzie gminy o rozgraniczenie działki. Takie postępowanie może mieć aż dwie fazy. Pierwsza z nich toczona jest na drodze postępowania administracyjnego, druga zaś na drodze postępowania sądowego. Jeśli tylko nam się uda zawrzeć ugodę z sąsiadem, lepiej zakończyć spór na drodze postępowania administracyjnego. Proces może tylko nadwyrężyć nasz budżet.