Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Focus z siedzibą w Hipolitowie 05-074 przy ulicy Herbacianej 9, tel. 602248599, e-mail: biuro@konkursyfocus.edu.pl.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • niezbędnym do przeprowadzenia konkursu – dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko, klasa, uzyskany wynik, szkoła);
  • usprawnienia kontaktu z klientem oraz w celach informacyjnych – dane osobowe Szkolnych Koordynatorów Konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres miejsca pracy);
  • marketingowym (Newsletter) – adres e-mail subskrybenta;
  • wystawienia faktury – dane usługobiorcy (nazwa instytucji/imię i nazwisko, adres, NIP).
 2. Dane osobowe uczestników konkursu przekazywane są organizatorowi konkursu przez Dyrektora szkoły za zgodą rodziców uczestnika.
 3. Dane uczestników konkursu, Szkolnych Koordynatorów Konkursu oraz dane subskrybentów nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.
 4. Dane uczestników konkursu oraz Szkolnych Koordynatorów Konkursu są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu (3 miesiące). Dane laureatów konkursu są przechowywane w celach archiwalnych przez okres maksymalnie 6 lat. Dane subskrybentów przechowywane są do czasu wycofania woli otrzymywania newslettera.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych.
 2. W celu realizacji ww. uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@konkursyfocus.edu.pl.

Prawo do wniesienia skargi

 1. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Centrum Edukacji Focus

Zachęcamy do subskrypcji naszej strony.

Dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o terminach oraz nowościach pojawiających się w naszej ofercie.