„O zdrowiu”


W związku z małym zainteresowaniem konkurs  O Zdrowiu 2018 nie odbędzie się.

Edukacja prozdrowotna w polskiej szkole z każdy rokiem szkolnym zyskuje na znaczeniu. Każdy uczeń i nauczyciel musi co najmniej w teorii znać podstawy zachowań służących zdrowiu. Powstaje wiele programów promujących wśród dzieci i młodzieży idee zdrowego trybu życia, aby jednak te działania były skuteczne musimy edukację w tym zakresie zaczynać już od najmłodszych lat.

Rozumiejąc potrzeby szkół i nauczycieli postanowiliśmy zaproponować Państwu konkurs obejmujący tematykę szeroko pojętego zdrowia. Mamy również nadzieję, że zainspirujemy Państwa do organizowania kółek zainteresowań o tematyce prozdrowotnej, a Wasza praca zaowocuje liczbą laureatów w Ogólnopolskim Konkursie „O zdrowiu” Focus.

Pierwsza edycja konkursu za nami! Serdecznie dziękujemy Szkolnym Koordynatorom za zaangażowanie w przeprowadzeniu konkursu w szkołach. Dla wszystkich zaangażowanych nauczycieli przygotowaliśmy zaświadczenia o przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Focus, a dla uczestników konkursu dyplomy uznania. W wyniku zmagań konkursowych wyłoniliśmy 14 laureatów, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody. Najwyższy uzyskany wynik w edycji „O zdrowiu 2016” to:

 • 190 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Dziękujemy

 

Terminy konkursu „O zdrowiu”

Ogólnopolski Konkurs „O Zdrowiu” Focus odbędzie się 16 marca 2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać do 16 lutego 2016 r.

 • Termin konkursu – 16.03.2016 r.
 • Zgłoszenie uczestników – do 01.03.2016 r.

Regulamin konkursu „O zdrowiu”

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Focus z siedzibą przy ul. Herbacianej 9 w Hipolitowie, 05-074 Halinów.
 2. Ogólnopolski Konkurs „O zdrowiu” Focus przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
  Zakres wiedzy dotyczącej tematyki zdrowotnej jest oparty o treści podstawy programowej.
 3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który składa się z 30 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi są prawidłowe.
 4. Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje -1 punkt. Na każde pytanie musi zostać udzielona odpowiedź. Jeśli uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi jest to traktowane jak udzielenie samych błędnych odpowiedzi (-4 punkty).
 5. Każdy uczestnik zaczyna rozwiązywanie testu z pulą 120 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 240 punktów.
 6. Odpowiedzi udziela się na karcie odpowiedzi niebieskim lub czarnym długopisem.
 7. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie podczas konkursu z urządzeń elektronicznych ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub dyskwalifikacji w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
 9. W roku szkolnym 2015/2016 konkurs odbędzie się:
  • Konkurs „O zdrowiu” Focus 2016
   Termin konkursu – 16.03.2016 r.
   Zgłoszenie uczestników – do 16.02.2016 r.
 10. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza online, drogą mailową (biuro@konkursyfocus.edu.pl) lub listem poleconym na adres Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów. Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu 602 24 85 99. Formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.
 11. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 10 uczestników.
 12. Ogólnopolskie Konkursy Focus są konkursami płatnymi. Uczeń deklarujący chęć wzięcia udziału w konkursie, wpłaca wpisowe do Rady Rodziców. Z zebranych pieniędzy Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca na konto Centrum Edukacji Focus nw. kwoty za każdego uczestnika:
  • 8,50 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi od 10-29 uczestników
  • 8,00 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi od 30-49 uczestników
  • 7,50 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.
 13. Opłaty za faktyczną liczbę uczestników należy dokonać na konto firmy:
  Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów
  91 1140 2004 0000 3102 7582 3996
  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przeprowadzenia konkursu. Na życzenie wystawiamy fakturę.
 14. Faktyczna liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
 15. Każda szkoła zgłoszona do konkursu otrzyma pakiet gotowych materiałów do przeprowadzenia konkursu na terenie szkoły na kilka dni przed jego terminem. W każdym zestawie znajdą Państwo:
  • odpowiednią liczbę testów
  • karty odpowiedzi
  • protokół wraz z instrukcją
  • kopertę zwrotną.
 16. Konkurs odbywa się w podanym w p. 9 terminie; godzinę ustala Szkolny Koordynator Konkursu. Czas przewidziany na przeprowadzenie konkursu to 60 min wraz z czasem na sprawy organizacyjne.
 17. Po przeprowadzeniu konkursu wypełnione karty odpowiedzi wraz z podpisanym protokołem oraz dowodem wpłaty Szkolny Koordynator Konkursu przesyła listem poleconym w kopercie zwrotnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni (decyduje data wysyłki). Przesyłki kierować na adres:
  Centrum Edukacji Focus
  ul. Herbaciana 9
  Hipolitów, 05-074 Halinów.
 18. Wyniki konkursu wraz z dyplomami oraz nagrodami organizator zobowiązuje się przekazać do szkół w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia konkursu.
 19. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 20. Dyplomy laureata konkursu oraz nagrody otrzymują uczniowie z najlepszymi wynikami do 7. miejsca włącznie.
 21. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy uznania.
 22. Dla zaangażowanych nauczycieli organizator przewidział zaświadczenia o przeprowadzeniu w szkole Ogólnopolskiego Konkursu „O zdrowiu” Focus.
 23. Dla szkół zgłaszających największą liczbę uczestników w konkursie przewidziano nagrody książkowe.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 602 24 85 99 lub mailowego biuro@konkursyfocus.edu.pl

Centrum Edukacji Focus

Lista zagadnień konkursu „O zdrowiu”

 1. Zasady zdrowego i bezpiecznego odżywiania się.
 2. Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia.
 3. Zasady dbałości o własne ciało (higiena skóry, włosów, zębów, paznokci oraz odzieży, prawidłowa postawa ciała).
 4. Zachowania zapobiegające przenoszeniu chorób wywołanych przez wirusy, bakterie, a także przenoszonych przez zwierzęta, grzyby i rośliny.
 5. Zasady ochrony narządów wzroku i słuchu.
 6. Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych oraz poruszania się po drodze.
 7. Zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach.
 8. Sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.
 9. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 10. Symbole umieszczone na opakowaniach środków chemicznych, np. środków czystości.
 11. Zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, korzystania z gazu i wody.
 12. Wpływ alkoholu oraz nikotyny na zdrowie człowieka.
 13. Zasady zdrowego stylu życia.

Archiwum

Pobierz archiwalne testy:

Focus _O zdrowiu_ 2016

Pobierz klucz odpowiedzi:

Klucz Odpowiedzi_O zdrowiu 2016

Zachęcamy do subskrypcji naszej strony.

Dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o terminach oraz nowościach pojawiających się w naszej ofercie.