Język Angielski

Szanowni Państwo!

W celu utrzymania wysokiej jakości naszej oferty w roku szkolnym 2020/21 przewidzieliśmy jedną edycję konkursu „Focus – Spring 2021”. Zapraszamy do rywalizacji w marcu. Szczegóły wkrótce.

W ostatniej przeprowadzonej sesji konkursu „Focus-Winter 2020” wzięło udział około 501 uczniów z 23 szkół podstawowych z całej Polski, spośród których wyłoniliśmy 38 laureatów konkursu. Serdecznie gratulujemy laureatom jak i pozostałym uczestnikom konkursu!

W konkursie „Focus-Winter 2020” wzięła udział następująca liczba uczniów:

Klasa 3 – 57 uczestników
Klasa 4 – 36 uczestników
Klasa 5 – 124 uczestników
Klasa 6 – 134 uczestników
Klasa 7 – 87 uczestników
Klasa 8 – 63 uczestników

Najwyższe wyniki punktowe jakie uzyskali uczniowie w edycji „Focus-Winter 2020” na poszczególnych poziomach to:

Klasa 3 – 200 pkt
Klasa 4 – 210 pkt
Klasa 5 – 202 pkt
Klasa 6 – 194 pkt
Klasa 7 – 198 pkt
Klasa 8 – 190 pkt

W sumie w naszych konkursach wzięło udział 9053 uczniów z 358 szkół z różnych stron Polski. 735 uczestników z najwyższymi wynikami uzyskało tytuł laureata oraz otrzymało od nas cenne nagrody!

Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowaliśmy przeprowadzenie jednej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego: „Focus – Spring 2021”. Najbliższa sesja odbędzie się w marcu 2021 r. – nie przegapcie! Regulamin konkursu oraz lista zagadnień są dostępne poniżej w rozsuwanych zakładkach.

Serdeczne zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych językiem angielskim do rywalizacji w zakresie wiedzy (znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych) i umiejętności językowych (rozumienie tekstu czytanego), a także znajomości wybranych zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych (geografia, historia, tradycje, symbole, kultura popularna) oraz wybranych treści CLIL.

W roku szkolnym 2020/2021, w części obejmującej kulturę, proponujemy dla klas 4-8 zagadnienia dotyczące (informacja niebawem), dla klas 3 natomiast, proponujemy pozostanie przy zagadnieniach i wiedzy dotyczącej Wielkiej Brytanii.

Termin konkursu

W roku szkolnym 2020/2021 konkurs odbędzie się w jednym terminie:

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2021”
  Termin konkursu – 23.03.2021 r.
  Zgłoszenie uczestników – do 26.02.2021 r.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Focus z siedzibą przy ul. Herbacianej 9 w Hipolitowie, 05-074 Halinów.
 2. Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego Focus przeznaczone są dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych i rozgrywane są w sześciu kategoriach wiekowych.
 3. Konkurs składa się z 30 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi są prawidłowe.
 4. Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje -1 punkt. Na każde pytanie musi zostać udzielona odpowiedź. Jeśli uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi jest to traktowane jak udzielenie samych błędnych odpowiedzi (-4 punkty).
 5. Każdy uczestnik zaczyna rozwiązywanie testu z pulą 120 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 240 punktów.
 6. Odpowiedzi udziela się na karcie odpowiedzi niebieskim lub czarnym długopisem, poprzez zamalowanie kółka oznaczającego prawidłową odpowiedź. Błędnie udzieloną odpowiedź należy skreślić znakiem X.
 7. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie podczas konkursu z urządzeń elektronicznych ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub dyskwalifikacji w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
 9. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziano jedną odsłonę konkursu:
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2021”
   Termin konkursu – 23.03.2021 r.
   Zgłoszenie uczestników – do 26.02.2021 r.
 10. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza online, drogą mailową (biuro@konkursyfocus.edu.pl) lub listem poleconym przesłanym na adres Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów. Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu 602 24 85 99. Formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.
 11. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 10 uczestników.
 12. Ogólnopolskie Konkursy Focus są konkursami płatnymi. Uczeń deklarujący chęć wzięcia udziału w konkursie, wpłaca wpisowe do Rady Rodziców. Z zebranych pieniędzy Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca na konto Centrum Edukacji Focus nw. kwoty za każdego uczestnika:
  • 9,50 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi od 10-49 uczestników
  • 9,00 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.
 13. Opłaty za faktyczną liczbę uczestników należy dokonać na konto firmy:
  Centrum Edukacji Focus, ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów
  91 1140 2004 0000 3102 7582 3996
  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przeprowadzenia konkursu. Na życzenie wystawiamy fakturę.
 14. Faktyczna liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
 15. Każda szkoła zgłoszona do konkursu otrzyma pakiet gotowych materiałów do przeprowadzenia konkursu na terenie szkoły na kilka dni przed jego terminem. W każdym zestawie znajdą Państwo:
  • odpowiednią liczbę testów
  • karty odpowiedzi
  • protokół z instrukcją
  • kopertę zwrotną.
 16. Konkurs odbywa się w podanym w p. 9 terminie; godzinę ustala Szkolny Koordynator Konkursu. Czas przewidziany na przeprowadzenie konkursu to 60 min wraz z czasem na sprawy organizacyjne.
 17. Po przeprowadzeniu konkursu wypełnione karty odpowiedzi wraz z podpisanym protokołem oraz dowodem wpłaty Szkolny Koordynator Konkursu przesyła listem poleconym w kopercie zwrotnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni (decyduje data wysyłki). Przesyłki kierować na adres:
  Centrum Edukacji Focus
  ul. Herbaciana 9, Hipolitów
  05-074 Halinów.
 18. Wyniki konkursu wraz z dyplomami oraz nagrodami organizator zobowiązuje się przekazać do szkół w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia konkursu.
 19. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 20. Dyplomy laureata konkursu oraz nagrody otrzymują uczniowie z najlepszymi wynikami do 5. miejsca włącznie.
 21. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy uznania.
 22. Dla zaangażowanych nauczycieli organizator przewidział zaświadczenia o przeprowadzeniu w szkole  Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Focus.
 23. Dla szkół zgłaszających największą liczbę uczestników w konkursie przewidziano nagrody książkowe.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 602 24 85 99 lub mailowego biuro@konkursyfocus.edu.pl

Centrum Edukacji Focus

Lista zagadnień na rok szkolny 2020/2021.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Zachęcamy do subskrypcji naszej strony.

Dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o terminach oraz nowościach pojawiających się w naszej ofercie.