Tworzywa sztuczne, inaczej tworzywa polimerowe, to bardzo dobry i trwały materiał, ale ma też swoje wady: wytworzone z nich rzeczy ulegają bardzo długiemu lub właściwie żadnemu procesowi biodegradacji. Wprawdzie naukowcy pracują nad stworzeniem biodegradowalnych lub wrażliwych na działanie mikroorganizmów polimerów, jednak upłynie dużo wody, nim będą one z powodzeniem stosowane w przemyśle na skalę masową.
Aby nasza planeta nie utonęła w śmieciach warto więc podejść tworzywa z innej strony – od strony recyklingu. Od 1996 roku każdy mieszkaniec gminy czy miast ma obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej wysokość jest obecnie uzależniona od tego, czy śmieci sortuje czy nie. W przypadku sortowania na papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne z których produkuje się m.in granulaty tworzyw, opłata jest nawet o 1/3 niższa niż w przypadku opłaty za śmieci zmieszane. Tak więc ekologia naprawdę się opłaca i to każdemu.