Jak kupić mieszkanie od dewelopera aby nie stracić
Przede wszystkim przed dokonaniem zakupu mieszkania od dewelopera należy dopilnować, aby jak najwięcej istotnych informacji znalazło się w umowie deweloperskiej. Muszą to być dane rzeczywiste, mamy wówczas zabezpieczenie na przyszłość. Powinny to być zarówno informacje odnoszące się do całej inwestycji, jak i konkretnego lokalu mieszkalnego. Dobrze, aby były to szkice rozmieszczenia instalacji elektrycznej itd.
Od kilku lat istnieje również w Polsce obowiązek zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. koszty notariusza obie strony pokrywają w stosunku 50-50. Powinna się w niej znaleźć wzmianka o karach umownych w przypadku gdy któraś ze stron nie wywiązuje się z zobowiązań. Np. w przypadku opóźnienia budowy inwestycji osoba kupująca może domagać się rekompensaty.
Trzeba także pamiętać, iż kupujemy mieszkanie w stanie deweloperskim. Przed zamieszkaniem w nim nabywca musi je jeszcze wykończyć i urządzić, co generuje dodatkowe niemałe koszty. Przed sfinalizowaniem zakupu warto zapoznać się też z planem zagospodarowania przestrzennego.